Kronika

Mirosław Majcherek i Waldemar Kudła

Relacja z zebrania

W dniu 1 kwietnia 2017 roku odbyło się uroczyste spotkanie naszego Koła Pszczelarskiego, na którym mieliśmy zaszczyt gościć nowo wybranego Prezydenta PZP – Pana Waldemara Kudłę.

W pierwszej części odbyło się wręczenie odznak PZP: złotych, srebrnych i brązowych. Potem głos zabrał Pan Prezydent PZP, opowiedział o planach na najbliższą przyszłość, a potem odpowiadał na pytania. W dalszej części Prezes Majcherek zrelacjonował przebieg konferencji „Szanse i wyzwania pszczelarstwa w Polsce”, w ramach której odbyła się także inauguracja Konkursu Pszczelarz Roku 2017, gdzie wyróżnienia zdobyli pszczelarze z naszego koła.

Na zakończenie zabrał głos nasz Szanowny Kapelan ks. Stanisław Krzemień udzielając błogosławieństwa, aby ten rok w pasiekach był udany.
Członkowie koła przedstawili swoje pytania i uwagi odnośnie zmian, które mogłyby przynieść pożytek dla polskich pszczelarzy, przede wszystkim dla tych, którzy prowadzą małe pasieki, ale w istocie stanowią duży udział w całkowitej ilości rodzin pszczelich w Polsce. Mamy nadzieję, że będziemy w stanie wypracować rozwiązania, które przysłużą się małym pszczelarzom.

Image

Jesteśmy kołem terenowym Dolnośląskiego Związku Pszczelarzy we Wrocławiu

O naszym koleole

Porady

Info